Kontakt

Diam Service Sp. z o.o.

ul. Darwina 3b
43-603 Jaworzno

tel. +48 32614 11 69
fax. +48 32614 11 68
e-mail: diamservice@diamservice.pl

NIP  632-134-76-21

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy KRS 0000112174

Kapitał zakładowy 168000,00 zł.

Dział profilacji narzędzi diamentowych

Gabriela Bara
kierownik produkcji

e-mail: g.bara@diamservice.pl
tel. kom. 533 229 924